Arco Transport hakkab kasutama uudsel tehnoloogial põhinevaid lahendusi

01. aprill 2014

Pressiteade
Saue, 1.aprill 2014

Seoses täna jõustuva välismaiste veokite teemaksuga Ühendkuningriikides teatab Arco Transport, et võtab alates tänasest Suurbritannias kasutusele kodumaisel taastuval energial, pelletiküttel, toimivad veokid. Tegu ei ole siiski ajas tagasiminekuga, vaid täiesti innovatsiivse lahendusega, kuna kogu maailm otsib alternatiivseid lahendusi, ütleb Arco Transpordi esindaja.

Oleme tehnoloogiat arendanud koostöös TTÜ energeetika- ja mehhaanika õppetooli teadlastega juba 5 aastat, katsetanud seda edukalt ka Eesti krõbedates talvekülmades ning esimesed prototüübid lähevadki käiku juba selle nädala väljumistel Suurbritanniasse. Sisedistributsioon teostatakse Suurbritannias siiski kohalike lorry’de ja van’idega, kuid meie lahenduse vastu on huvi tundnud juba ka sealsed partnerid. Inglased jäävad hetkel siiski veel kahtlevale seisukohale, arendades omakorda viski ja cherry tootmisjääkidel põhinevaid tehnoloogiaid.

Pelletilahendusega veokeid hakkab Arco Trasnport kasutama alates käesoleva aasta juunist ka Prantsusmaal, kus kohaldatakse suurtele veokitele üle kogu riigi nn. ökomaksu. Veelgi enam, seoses ökoloogilise lahendusega on Prantsusmaa valitsus soovitanud käesolevat lahendust ka Riiklikule Prantsuse Rahvusvaheliste Autovedajate Liidule. Selle vastu on aga häält tõstnud juba kohalikud ametiühingud, kuna see kaotaks palju töökohti nafta töötlemise sektoris. Lisaks ähvardab üleriigilise streigiga Prantsuse transpordiametiühing, kuna “Ida-Eurooplaste pelletiküttel toimiv lahendus on liiga odav, tegu ei ole ausa konkurentsiga ning röövib seetõttu kohalikelt tööd ja töökohti.”

Pelletitootmine on Eestis viimasel ajal kasvanud jõudsalt. Tegu on keskkonnasõbraliku, taastuva energiaallikaga. Niisuguse energiaallika innovatiivne kasutamine aitab meil mitte ainult vähendada küttekulusid, vaid aidata kaasa puhtama keskkonna loomisele ja Eesti energeetilisele julgeolekule. Samas jätkab Arco Transport koostöös TTÜ-ga ka põhuküttel põhinevat lahendust, mis ei erine tehnoloogiliselt oluliselt pelletiküttest.