Autojuhi puhkuse veetmine Prantsusmaal ja Belgias

29. september 2014

Sel suvel jõustus kahes riigis määrus, mis keelab regulaarse pikema (45-tunnise) puhkuse veetmise sõidukikabiinis: Prantsusmaal alates 12. juulist 2014 ning Belgias alates 21. juunist 2014. Eeldatakse, et juht võiks veeta puhkeaja kodus. Kui kodus ei ole võimalik puhata, siis hotellis.

Arco Transport Tartu rekkaNii Prantsusmaa kui Belgia ametivõimud viitavad kehtestatud keelu puhul Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusele nr 561/2006. Belgias on trahv keelu rikkumise eest 1800€ kohapeal ning Prantsusmaal isegi kuni aastane vanglakaristus juhile või trahv kuni 30000€. Samas ütleb määruse art 8 p 8, et juhi valikul võib iganädalasi puhkeperioode, mida ei kasutata sõiduki tavalises paiknemiskohas, veeta sõidukis, kui see on varustatud magamisasemega iga juhi jaoks ega liigu.

Arco Transport AS veab iganädalaselt päris palju kaupu nii Belgia kui Prantsusmaa suunal. Seetõttu on fakt, et autojuht peab puhkuse veetma Belgias ja Prantsusmaal hotellis, meile oluline ning vägagi aktuaalne. On mõistetav, et võimalusel peaks autojuht veetma puhkuse kodus, kuid nii pikkade vahemaade tagant ei ole see tihtipeale füüsiliselt võimalik.

Sealsed ametivõimud leiavad ametlikus versioonis, et autojuht puhkab paremini välja hotellis kui magamisasemega varustatud sõidukis ning seeläbi kasvab ka turvalisus teedel, lisaks vähendab seadus ebaausat konkurentsi kohalikke autojuhte ning välismaist (loe: Ida-Euroopa) päritolu autojuhte kasutavate ettevõtete vahel. Niisugune lahendus tähendab vedajafirmale lisakulusid nii hotelli kui valvega parkla organiseerimisel, sest kaubad ei saa samuti 2 ööpäevaks valveta jääda. Lõppkokkuvõttes on taas tegu protektsionismiga, kus Belgia ja Prantsusmaa kaitsevad oma turgu. Eelnevalt on Euroopas oma turgu kaitstud nt teemaksude kehtestamisega välismaistele veokitele. Vedajad üle Euroopa nurisevad juba, et tegu on tööjõu ja teenuste vaba liikumise põhimõtte rikkumisega. 

Loe veokijuhi töö- ja puhkeaja korraldusest veel siit

Belgia ja Prantsusmaa iganädalase puhkuse veetmisest sõidukikabiinis veel ERAA kodulehelt.