RAHTIVAKUUTUS

Kaikki kuljetusliikkeet ottavat asiakkaan tavaraa kuljettaessaan vastuun tavaran toimittamisesta lähettäjältä
saajalle ehjänä ja ilman hävikkejä. Tällöin on tärkeää tietää, että sekä kuljettajan että huolitsijan vastuu on
rajallinen.
CMR-konvention mukaan kuljettajan vastuun yläraja maantiekuljetuksissa on 8,33 SDR yhtä tavaran bruttokiloa
kohti. SDR on kansainvälisen valuuttarahaston laskentayksikkö ja sen kurssi on esitettynä muiden
valuuttakurssien ohella päivän tilanteen mukaan. Siten – kuljettamalla yksi EUR-lava, jonka paino on 200 kg,
CMR-vakuutus kattaa tavaravahingon yhteydessä enintään ~1900 EUR (kesäkuussa 2013), mutta ei
luonnollisestikaan tavaran todellista arvoa enempää.

Arco Transpordilla on huolitsijan vastuuvakuutus Vagner Kindlustumaaklerilta.

HUOM! Kevyiden ja kalliiden tavaroiden osalta olisi järkevää solmia rahtivakuutus, joka kattaisi tavaran
koko arvon.

Voimme tarjota täydentävää rahtivakuutusta vakuutuskumppanimme Vagner Kindlustusmaakler AS:n kautta.