Sagedased küsimused

Mis juhtub siis kui mul on vaja vedada vähem kaupa kui täishaagis?

Selleks ongi ekspedeerijad e. veokorraldajad, kellel on info ühes piirkonnas vedamist ootavate kaupade kohta. Need kaubad laaditakse ühte rekasse kokku. Kaubad kas kogutakse eelnevalt terminali või laaditakse otse haagisele. Niisuguseid saadetisi nimetatakse osakoormateks. Kui kaup võtab enda alla kogu haagise ruumi, on tegu täiskoormaga.

Mis juhtub siis, kui puudub võimalus laadimiseks otse rekale?

Kui suure rekaga laadimiskohale ligi ei pääse või ei ole vastavat tõstukit, kasutatakse tavaliselt tagaluuktõstukiga furgoonautot või kaubabussi, millega kaup terminali toimetatakse, et see haagisesse ümber laadida.

Miks on ekspordi ja impordi transpordihinnad erinevad?

Eesti kaubandusbilanss teiste riikidega ei ole peaaegu kunagi tasakaalus. Mõnedesse riikidesse ekspordime meie rohkem kui sealt ostame, teistega on jällegi vastupidi. Veofirma arvestab kilomeetrihinda vastavalt sõiduringile. Lõplik kaubatranspordi hind kujuneb vastavalt turunõudlusele, küsides odavamat/ kallimat hinda kas impordi- või ekspordikoormate eest.

Miks reka 24/7 sõita ei saa?

Rekajuht vastutab selle eest, et kaup ühes tükis punktist A punkti B liiguks. Samas on tal raskeveoki juhina liikluses suur vastutus, mis nõuab kõrgendatud tähelepanuvõimet. Seetõttu on oluline, et ta oleks puhanud. Juhi sõidu- ja puhkeaega reguleerivas seaduses on sõidu- ja puhkeaeg korrldatud lühidalt järgmiselt:

Sõiduaeg kahe ükskõik millise päevase puhkeaja või päevase puhkeaja ja iganädalase puhkeaja vahel ei tohi ületada 9h. Sõiduaega võib nädala jooksul 2x pikendada 10h-ni.

Pärast 4,5h sõiduaega peab juht tegema vaheaja kestusega vähemalt 45 min. Vaheaegade jooksul ei tohi juht teha mingit muud tööd, kusjuures muu tööna ei arvestata ooteaega ja aega, mida veedetakse liikuvas sõidukis, praamil või rongis

Iga 24-tunnise ajavahemiku jooksul peab juhil olema vähemalt 11h katkematu igapäevane puhkeaeg. Kui sõidukil on vähemalt kaks juhti, siis iga 30-tunnise ajavahemiku jooksul peab igal juhil olema vähemalt kaheksatunnine katkematu puhkeaeg.

Igal nädalal tuleb ühte puhkeaega pikendada 45-tunniseks katkematuks iganädalaseks puhkeajaks, mida võib lühendada 36 tunnile sõiduki tavalises paiknemiskohas ja 24 tunnile sõiduki kasutamisel mujal. Iganädalase puhkeaja peab juht kasutama kaubaveol mitte hiljem kui 6-päevase sõiduaja järel. Kahe järjestikuse nädala summeeritud sõiduaeg ei tohi ületada 90h.

Juhi töö- ja puhkeaeg salvestatakse automaatselt sõidumeerikuga, mida on korrakaitsjatel õigus kontrollida. Sõidumeerik salvestab ka veoki kiiruse. Töö- ja puhkeajast ning liikluspiirangutest mitte kinnipidamisel oleneb karistus riigist, kus õigusrikkumine avastati, ulatudes tuhandete eurode või vabadusekaotuseni.

Vt täpsemalt: Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja kestuse ning arvestuse kord.