Kliendi rahuloluküsitluse aprill 2016 tulemused

11. mai 2016

Aprillis viisime läbi rahuloluküsitluse, millele laekus 126 vastust. 

54% vastanuist on vähemalt iganädalased vedude tellijad ning 62% vastanuist on olnud meie kliendiks juba üle 5 aasta.

95,3% on vastanuist täiesti nõus või pigem nõus, et saab vastuse päringule piisavalt kiiresti.

96,9% vastanuist leidis, et veo tellimine on pigem lihtne või väga lihtne (81%). Mitte keegi ei arvanud, et see oleks keeruline.

92,8% oli nõus või pigem nõus, et saab kergesti ühendust talle vajaliku inimesega. Ülejäänud 7,2% jäid neutraalseks. Ka siin ei olnud vastajaid, kes kergesti ühendust ei saaks.

85,7% vastanuist saab infot saadetise kohta piisavalt kiiresti. 2,4 % arvas siiski, et info liigub pigem kaua.

83,2% vastanuist leidis, et saadetised jõuavad kohale täiesti õigeaegselt (43,2%) või pigem õigeaegselt (40%). 5,6% aga vastas, et pigem mitte õigeaegselt.

1 vastanul (0,8%) on sageli esinenud probleeme meie teenuste kasutamisel. 51,6% vastanuist leidis, et seda on mõnikord juhtunud ning 47,6%-l ei ole teenuste kasutamisel probleeme esinenud.

Vastanuid, kes tekkinud probleemide lahendamisega üldse rahul ei oleks, ei esinenud. 3 vastanut (3,9%) siiski pigem ei jäänud probleemi lahendamisega rahule. 50% vastanuist jäi tekkinud probleemide lahendamisega pigem rahule. Väga rahule jäi probleemi lahendamisega 30,3%.

Täname väga nii positiivsete kui negatiivsete kommentaaride eest. Positiivsed kommentaarid annavad teadmist, et oleme paljusid asju õigesti teinud. Negatiivsed aga juhivad meie tähelepanu kitsaskohtadele, annavad ideid ning aitavad meil oma teenuseid veelgi parendada.

Kinkekaartide loosimises osalemiseks jättis oma kontaktandmed 53 vastanut.

Fortuunaks kasutasime sel korral Excelit, mille valem randbetween(1;53) loosis järgmised võitjad:

  1. Theodor Vegmann
  2. Karmo Remmet
  3. Karin Ventsel

Õnnitleme võitjaid ning täname kõiki vastanuid! Võitjatega võtame ühendust.