Kütusevargused Lätis-Leedus

05. november 2012

Viimastel päevadel on Lätis ning Leedus sagenenud kütusevargused veoautodest. Kütust varastatakse nii erinevates parklates (ka kinnistes) seisvatest veoautodest kui ka sõidetakse veokile lihtsalt teele ette, misjärel kaheksa- kuni kümneliikmeline kamp auto ümber piirab ning paagist kütuse eemaldab. Vähemalt üks vargabande kasutab ringiliikumiseks inglise registreerimisnumbritega autosid. Samuti käidi ööl vastu tänast ühes Leedu kinnises parklas seisvas veokis “inventuuri tegemas”. Haagisesse siseneti tagaustest nagu õiged mehed kunagi. Juht reageeris kiiresti ning lülitas sisse ohutuled misjärel vargad haagisest lahkusid. Samal ööl külastati samas parklas veel viite haagist. Sellise olukorra tekkimisel on autojuhil mõistlik jääda lukustatud ustega veoki kabiini, sisse lülitada ohutuled ning vajadusel anda helisignaali, et vargusele teiste veokijuhtide tähelepanu tõmmata. Paljud vedajad on palunud oma juhtidel Lätis ning Leedus mitte ööd veeta.

P.S. Kõige värskema info kohaselt asub Lätist tulles 5km enne Leedu piiri vasakut kätt üks autotankla mis võib kütusevargustega seotud olla. Ühel veokijuhil jäi täna hommikul antud tankla töötajaga suheldes tugev mulje, et seal võib olla tegemist kokkumänguga tanklatöötajate ning kütusevaraste vahel. Põhjuseks oli tanklatöötajate ülimalt leige suhtumine kütusevarguse fakti ning nendepoolne ebaterve huvi selle vastu, et autojuht just nende tanklast pärast kütusevargust diiselkütust ostaks. Seejärel sõitis autojuht meelega 5km kaugusel asuvasse Statoili tanklasse. Kohaliku politsei ütluste kohaselt on just selle autotankla läheduses olnud viimasel ajal palju sarnaseid juhtumeid.