Lauatelefonid Saue kontoris ei tööta 17.07.-20 (?).07.

20. juuli 2015

Alates 17.07. pikselöögist ei tööta meie lauatelefonid. Elion tegeleb rikke kõrvaldamisega väga pikalt. 

Oleme endiselt kättesaadavad mobiili, e-maili ja skype’i kaudu.