Kvaliteetne teenus

Meie ülesanne on kaupade organiseerimine punktist A punkti B veokihaagises või merekonteineris. Oleme rõõmustanud oma kliente sõbraliku ja kvaliteetse teenusega nüüdseks juba üle 15 aasta. Meie kogemused, motiveeritud töötajad, kaasaegne tehnoloogia ja isiklik suhtumine igasse klienti aitavad pakkuda kvaliteetset teenust.

Alljärgnevalt on kirjeldatud mõningaid Arco Transpordi põhimõtteid, mis aitavad meil osutada kvaliteetset teenust:

  • Sinu kauba kohaleviimise eest vastutab Arco Transpordis üks isik algusest lõpuni; seega on tal ülevaade kauba asukohast igas teekonna etapis.
  • Kasutame vedajaid, kelle autopargis on võimalikult uued veokid.
  • CMR-kindlustuse olemasolu kontroll on esmaseks aluseks meie koostööle vedajatega. See tähendab, et Su kaubad on transpordil kindlustatud.
  • Meie anname transpordihinna uksest ukseni varjatud kuludeta – hinnale ei lisandu baf-i, distributsioonikulu ega muud klienti eksitavat.
  • Suur partneritest vedajafirmade hulk ning lai kliendi-,  ja informatsioonibaas aitavad optimeerida veokite teekondi ning hoida kokku kulusid.
  • Lai rahvusvaheliste partnerite võrgustik ning avatudolek uutele ja usaldusväärsetele partneritele.
  • Töötajate pidev koolitus.
  • Tihe koostöö teiste Eesti ekspediitoritega.

Siiski ei ole rahvusvaheline kaubatransport kunagi täielikult riskivaba: kaupade õigeaegset ja kadudeta kohaletoimetamist mõjutavad mitmed tegurid nagu näiteks ilma- ja teeolud, veokite tehnoseisukord, kaupade pakend ning isegi asukohamaa bürokraatia ning kaudselt ka sealne sotsiaalne olukord.

Kui teel peaks kaupadega siiski midagi juhtuma, siis aitab mure lahendada Sinu kauba ekspediitor isiklikult, et leida koostöös mõlemaid pooli rahuldav lahendus. Kõikide kaubakahju juhtumitega tegeldakse eraldi. Kõik rahvusvahelised maanteeveosed on kindlustatud vastavalt CMR kindlustusele. Loe lisaks veose kindlustusest

BV_Certification_AS 9100Meie kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on sertifitseeritud ISO 9001 ja 14001 rahvusvaheliste standardite alusel. Loe lähemalt meie kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast