Rakenduv väävlidirektiiv tõstab 1. jaanuarist 2015 transpordihindu

03. november 2014

SECA ala

Alates 2015.a. jaanuarist karmistuvad nõuded laevakütustele seoses väävlidirektiivist tuleneva kohustusega. Väävlidirektiiv reguleerib väävlioksiidide koguheidet ning kasutust laevakütustes SECA (Sulphur Emission Control Areas) piirkonnas – Läänemerel, Põhjamerel ning Inglise kanalis (vt joonist).

Kui kuni käesoleva aasta lõpuni on laevakütuse lubatava väävlisisalduse lubatud määr õhkupaisatavas heitgaasis olla kuni 1%, siis 1. jaanuarist 2015.a. on see SECA piirkonnas kümme korda väiksem ehk 0,1%.

Seetõttu on selles piirkonnas sõitvatel laevadel vaja võtta kasutusele uued kütused (puhtam diisel, LNG) või kasutada nn scrubbereid e. pesureid.

Laevatajatele tähendab see lisakulu, mis omakorda tõstab laevapiletite hindu, mis omakorda tõstab kaubaveo kulusid ning lõppkokkuvõttes väljendub niisugune keskkonnasaaste vähendamise katse ka hinnatõusus transporditeenuse lõpptarbijale.

Kaudse mõju kohta võime hetkel vaid spekuleerida – kui nõudlus puhta diiselkütuse järele kasvab, siis kas tõuseb kütuse hind ka tanklates? Kui hetkel kasutatakse Lääne-Euroopa suunal tihti kombineeritud transporti, siis tulevikus võib seoses laevapiletite kallinemisega liikuda veokiliiklus puhtalt maanteedele – kas sel juhul summa summarum keskkond sellest üldse võidab?

Kui palju tõuseb veose transpordi hind? Keskmiselt võib arvestada laevapiletite hinnatõusuga ca 10-20%. Kahjuks on enamik laevafirmasid endiselt äraootaval seisukohal. Esimene julge laevafirma oli Tallink, kes teatas koostööpartneritele aegsasti uutest hinnaplaanidest. Hetkel jääme ka ise hinnatõusu määra suhtes äraootavale seisukohale, kuna kõik laevaliinid ei ole uue aasta eeldatavaid hindu veel avaldanud. Kui turg paneb hinnad paika, siis Lääne-Euroopa suunal on aasta alguses suuremat hinnatõusu oodata ilmselt ekspordisuunaliste laevapiletite osas.

Meie veokulusid mõjutab aga väävlidirektiivist tulenev laevapiletite hinnatõus järgneval aastal kindlasti, kuna kasutame laevu nii Skandinaavia-suunalistel vedudel kui ka veokite, haagiste ja konteinerite veol Lääne-Euroopa suunal.