Tietosuojakäytäntö

ARCO TRANSPORT AS:n TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 1. Keitä olemme?

Arco Transport AS (”Me”) tarjoaa kansainvälistä kuljetuspalvelua.

Asiakkainamme ovat yritykset, jotka tarvitsevat tavaroidensa kuljetukseen maantiekuljetusta, konttikuljetusta, multimodaalista kuljetusta ja/tai siihen liittyvää tullipalvelua tai rahtivakuutusta. Harvoin tarjoamme palveluita myös luonnollisille henkilöille.

 1. Kenen henkilötietoja käsittelemme? Olemmeko henkilötietojen vastuullinen vai valtuutettu käsittelijä?

Käsittelemme asiakkaittemme ja yhteistyökumppaniemme edustajien henkilötietoja, samoin verkkosivustomme kautta meihin yhteyttä ottaneiden henkilötietoja (”Te”).

Henkilötietoja voi käsitellä joko vastuullisena käsittelijänä tai valtuutettuna käsittelijänä. Vastuullinen käsittelijä määrittää henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja välineet. Valtuutetun käsittelijän tulee käsitellä henkilötietoja vastuullisen käsittelijän kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Me käsittelemme henkilötietoja sekä vastuullisena että valtuutettuna käsittelijänä, jolloin olemme pääasiassa valtuutetun käsittelijän roolissa.

Vastuullisena käsittelijänä saamme henkilötiedot suoraan Teiltä, kun otatte Meihin yhteyttä luonnollisena henkilönä Meidän verkkosivustomme kautta.

Valtuutettuna käsittelijänä saamme henkilötiedot asiakkailtamme, jotka ovat oikeushenkilöitä, joiden kanssa olemme solmineet sopimuksen palvelun tarjoamisesta. Saadut henkilötiedot ovat asiakkaiden (ml. asiakkaiden yhteistyökumppanien) edustajien henkilötietoja.

 1. Millaisia henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme henkilötietoja mahdollisimman vähäisessä määrin ja ainoastaan tietyllä oikeudellisella perusteella (kohta 4).

Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja:

 • henkilökohtaisia tietoja, esim. etunimi, sukunimi, henkilötunnus, syntymäaika;
 • yhteystietoja, esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
 • asiakirjatietoja, ts. tiedot henkilöllisyystodistuksesta (esim. passin tai ID-kortin kopio, asiakirjan numero, myöntäjä ja voimassaoloaika);
 1. Miksi käsittelemme henkilötietoja? Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta?

Henkilötietojen käsittely on osa Meidän päivittäistä liiketoimintaamme. Me emme tarjoa palvelua anonyymille asiakkaalle ja tästä syystä tiedämme, kuka on Meidän asiakkaamme ja keitä Meidän asiakkaamme edustajat ovat.

Käsittelemme henkilötietoja laillisesti ja läpinäkyvästi sekä sopusoinnussa Virossa voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten kanssa.

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Järj.nroHenkilötietojen käsittelyn tavoiteHenkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste
1Palvelun tarjoaminen, neuvottelujen käyminen palvelun tarjoamisen ehdoista, ml. hintatarjouksen esittäminen, tarjotun palvelun analyysi.Teidän kanssanne solmitun sopimuksen noudattamiseksi.
2Lainsäädännöstä seuraavien oikeuksiemme käyttö ja velvollisuuksiemme täyttäminen, ml. kirjanpitovelvollisuuden täyttäminen.Teidän kanssanne solmitun sopimuksen noudattamiseksi ja Meidän juridisen velvollisuutemme täyttämiseksi.
3Tiedustelujenne ja pyyntöjenne käsittely.Teidän kanssanne solmitun sopimuksen noudattamiseksi ja Meidän juridisen velvollisuutemme täyttämiseksi.
4Viestien toimittamiseen Teille.Meidän oikeutetun intressimme yhteydessä.
5Teidän tiedustelujenne vastaanottamiseen ja käsittelyyn, Teidän tiedusteluihinne vastaamiseen.Meidän oikeutetun intressimme yhteydessä.
 1. Mitä ”evästeet” ovat ja miksi käytämme niitä?

Käytämme verkkosivustollamme ”evästeitä”, joihin voitte suostua, kun päätätte käyttää Meidän verkkosivustoamme. ”Evästeet” ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat verkkosivustolla kävijän tietokoneen kovalevylle ja auttavat Meitä parantamaan Teille tarjoamiamme verkkosivuston palveluita ja muuttamaan ne Teille mukavammiksi.

Keräämme tietoja siitä, miten kommunikoitte Meidän verkkosivustomme kanssa. Lisäksi voimme kerätä tietoa Teidän tietokoneestanne tai laitteestanne, kuten esimerkiksi IP-osoite, Teidän käyttämänne verkkoselain ja kielisäädöt. Näitä tietoja käytämme tilastollisiin tarkoituksiin verkkosivustomme parantamiseen ja Teille mukautetun sisällön esittämiseen.

Jos asetatte etusijalle sen, että Teidän henkilötietojanne ei verkkosivustolla käsiteltäisi, voitte aktivoida verkkoselaimenne yksityisen selauksen (private browsing) toiminnon.

 1. Millaisia arvoja ja yleisiä periaatteita noudatamme henkilötietojen käsittelyssä?

Suojaamme Teidän henkilötietojanne. Suhtaudumme Teidän henkilötietoihinne huolellisesti ja teemme parhaamme, että Teidän henkilötietonne olisivat suojatut. Käytämme erilaisia keinoja (fyysisiä, teknisiä, hallinnollisia) henkilötietojen suojaamiseen laittomalta tai omavaltaiselta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta, julkistamiselta, haltuun otolta sekä valtuuttamattomalta pääsyltä niihin.

Toimimme laillisesti. Meillä on Teidän henkilötietojenne käsittelyyn aina olemassa oikeudellinen peruste ja käsittelemme Teidän henkilötietojanne juuri tällä perusteella.

Lähdemme tavoitteesta. Määritämme henkilötietojen käsittelylle oikeudellisen tavoitteen ja käsittelemme henkilötietoja vain tässä tarkoituksessa. Kerromme Teille henkilötietojen käsittelyn tavoitteen selkeästi ja ymmärrettävästi.

Käsittelemme henkilötietoja minimaalisesti. Keräämme vain asianmukaisia ja tarvittavia henkilötietoja. Henkilötietojen keräämisessä lähdemme henkilötietojen käsittelyn tavoitteesta, ts. Me emme kerää enempää henkilötietoja kuin on tarpeen.

Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti. Toimitamme henkilötietoja valtuutetuille käsittelijöillemme, joiden kanssa olemme ennakolta solmineet tietojenkäsittelysopimuksen. Vaadimme ja edellytämme sopimuskumppaneiltamme, että ne ovat henkilötietojen käsittelyssä huolellisia ja eettisiä ja huolehtivat henkilötietojen turvallisuudesta.

Säilyttämistä koskeva rajoitus. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin säilyttäminen on lainsäädännön tai sopimuksen mukaan tai tietosuojasäännöissä määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavaa. Kiistoihin liittyviä henkilötietoja säilytämme vaateen vanhenemiseen saakka. Henkilötietojen säilytystä koskevan määräajan umpeuduttua poistamme henkilötiedot lopullisesti.

 1. Millaisia oikeuksia Teillä on henkilötietojen käsittelyyn liittyen??

Yleinen tietosuoja-asetus antaa Teille laajat oikeudet henkilötietoihinne liittyen. Teillä on oikeus tutustua henkilötietoihin, vaatia niiden korjaamista tai jopa poistamista, rajoittaa henkilötietojenne käyttämistä, esittää henkilötietojen käytön osalta vastaväitteitä.

Teillä on oikeus vaatia henkilötietojen siirtämistä, mikäli se on teknisesti toteutettavissa. Teillä on oikeus tietää, mikäli Me suoritamme Teidän suhteenne automatisoituun käsittelyyn perustuvaa päättämistä.

Mikäli Te haluatte käyttää jotain henkilötietojen käsittelyyn liittyvää oikeutta tai Teillä on henkilötietojen käsittelyä koskeva kysymys, pyydämme lähettämään Meille asiaa koskevan sähköpostikirjeen osoitteeseen info@arcotransport.ee . Me vastaamme tavallisesti yhden kuukauden kuluessa ja mikäli vastaus edellyttää henkilötietojen lähettämistä, tarkastamme ennakolta anomuksen esittäjän henkilöllisyyden.

Mikäli Meidän antamamme vastaus ei tyydytä Teitä, voitte aina esittää valvontaviranomaiselle valituksen (www.aki.ee).

Yksityiskohtaisempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista löydätte yleisen tietosuoja-asetuksen 3. luvusta.

 1. Mitä henkilötietojen väärinkäytön yhteydessä voi tehdä?

Pyydämme ilmoittamaan Meille välittömästi Teidän tiedossanne olevista henkilötietojen käsittelyn rikkomuksista tai rikkomisen vaarasta osoitteeseen info@arcotransport.ee. Me suhtaudumme henkilötietojen turvallisuusaiheeseen vakavasti ja reagoimme mahdolliseen rikkomistapaukseen välittömästi.

 1. Missä voimassa oleva Tietosuojakäytäntö on julkaistuna?

Voimassa oleva Tietosuojakäytäntö on saatavilla Meidän verkkosivustollamme www.arcotransport.ee. Pyydämme huomioimaan, että saatamme ajoittain päivittää Tietosuojakäytäntöämme.

Päivitetty: 06.09.2021