Privaatsuspoliitika

ARCO TRANSPORT AS ANDMEKAITSEREEGLID

 1. Kes me oleme?

Arco Transport AS („Meie“) pakub rahvusvahelist transporditeenust.

Meie klientideks on äriühingud, kes vajavad oma kaupade transportimiseks maanteetransporti, konteinervedu, multimodaalset transporti ja/või sellega seonduvat tolliteenust või veosekindlustust. Harva osutame teenuseid ka füüsilisele isikule.

 1. Kelle isikuandmeid me töötleme? Kas oleme isikuandmete vastutav või volitatud töötleja?

Töötleme oma klientide ja koostööpartnerite esindajate isikuandmeid, samuti Meie veebilehe kaudu meie poole pöördunute isikuandmeid („Teie“).

Isikuandmeid võib töödelda kas vastutava töötlejana või volitatud töötlejana. Vastutav töötleja määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Volitatud töötleja peab töötlema isikuandmeid vastutava töötleja kirjalike juhiste kohaselt.

Meie töötleme isikuandmeid nii vastutava kui volitatud töötlejana, kusjuures põhiliselt oleme volitatud töötleja rollis.

Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse Teilt kui Te pöördute füüsilise isikuna Meie poole Meie Veebilehe kaudu.

Volitatud töötlejana saame isikuandmed oma juriidilisest isikust klientidelt, kellega oleme sõlminud teenuse osutamise lepingu. Saadud isikuandmeteks on klientide (s.h klientide koostööpartnerite) esindajate isikuandmed.

 1. Millised isikuandmeid me töötleme?

Töötleme isikuandmeid võimalikult vähesel määral ja ainult kindlal õiguslikul alusel (punkt 4).

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg.
 • kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • dokumendi andmeid, s.o andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi või ID kaardi koopia, dokumendi number, väljaandja ja kehtivus);
 1. Miks me töötleme isikuandmeid? Milline on isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Isikuandmete töötlemine on osa Meie igapäevasest majandustegevusest. Me ei osuta teenust anonüümsele kliendile, millest tulenevalt teame, kes on Meie klient ja kes on Meie kliendi esindajad.

Töötleme isikuandmeid seaduslikult ja läbipaistvalt ning kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

Jrk nrIsikuandmete töötlemise eesmärkIsikuandmete töötlemise õiguslik alus
1Teenuse osutamine, läbirääkimiste pidamine teenuse osutamise tingimuste üle, s.h hinnapakkumise esitamine, osutatud teenuse analüüs.Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
2Õigusaktidest tulenevate Meie õiguste realiseerimine ja kohustuste täitmine, sh raamatupidamiskohustuse täitmine.Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja Meie juriidilise kohustuse täitmiseks.
3Teie päringute ja taotluste menetlemine.Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja Meie juriidilise kohustuse täitmiseks.
4Teile teadete edastamiseks.Meie õigustatud huvi korral.
5Teie päringute vastuvõtmiseks ja menetlemiseks, Teie päringutele vastamiseks.Meie õigustatud huvi korral.
 1. Mis on „küpsised“ ja miks me neid kasutame?

Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehekülje külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Meil Teile pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Te suhtlete Meie veebilehega. Peale selle võime koguda teavet Teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel Meie veebilehe parandamiseks ja Teile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

 1. Milliseid väärtuseid ja üldpõhimõtteid Me järgime isikuandmete töötlemisel?

Kaitseme Teie isikuandmeid. Suhtume Teie isikuandmete töötlemisse hoolsalt ja anname endast parima, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud. Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Tegutseme seaduslikult. Meil on Teie isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus ja töötleme Teie isikuandmeid just sellel alusel.

Lähtume eesmärgist. Määrame isikuandmete töötlemiseks õiguspärase eesmärgi ja töötleme isikuandmeid ainult sel eesmärgil. Avaldame Teile isikuandmete töötlemise eesmärgi selgelt ja arusaadavalt.

Töötleme isikuandmeid minimaalselt. Kogume ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid. Isikuandmete kogumisel lähtume isikuandmete töötlemise eesmärgist, st Me ei kogu rohkem isikuandmeid kui vaja.

Valime koostööpartnereid hoolikalt. Edastame isikuandmeid enda volitatud töötlejatele, kellega oleme eelnevalt sõlminud andmetöötluslepingu. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvalisust.

Säilitamise piirang. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik andmekaitsereeglites määratud eesmärkide saavutamiseks. Vaidlustega seotud Isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni. Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

 1. Millised on Teie õigused isikuandmetega seonduvalt?

Andmekaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega. Teil on õigus isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist või lausa kustutamist, piirata oma isikuandmete kasutamist, esitada vastuväiteid isikuandmete kasutamise osas.

Teil on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist kui see on tehniliselt teostatav. Teil on õigus teada kui Me teostame Teie suhtes automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist.

Kui Te soovite kasutada mõnd isikuandmete töötlemisega seotud õigust või Teil on küsimus isikuandmete töötlemise kohta siis palun saatke Meile sellekohane e-kiri aadressile info@arcotransport.ee . Me vastame tavaliselt ühe kuu jooksul ning kui vastus eeldab isikuandmete väljastamist, kontrollime eelnevalt taotluse esitaja isikusamasust.

Kui Teid ei rahulda Meie antud vastus siis saate alati pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole (www.aki.ee).

Detailsemat infot andmesubjekti õiguste kohta leiate andmekaitse üldmääruse 3.peatükist.

 1. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete töötlemise rikkumisest või rikkumise ohust aadressil info@arcotransport.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

 1. Kus on avaldatud kehtivad Andmekaitsereeglid?

Kehtivad Andmekaitsereeglid on kättesaadavad Meie veebis www.arcotransport.ee. Palun arvestage, et võime Andmekaitsereegleid aeg-ajalt ajakohastada.

Uuendatud: 06.09.2021