Logistiku ABC

Logistiku ABC on mõeldud väikeseks spikriks algajale logistikule. Altpoolt leiate lühikokkuvõtte, kuidas liigutatakse kaupasid punktist A punkti B ning mis liiki transpordivahendeid selleks kasutatakse.

Transpordifirmad võib laias laastus jagada kaheks suureks grupiks: ekspediitorfirmad ning vedajad.

Ekspediitorfirma on transporti korraldav ettevõte, kus reeglina töötab hulgaliselt vedudega tegelevaid inimesi e. ekspediitoreid. Sealjuures ei pruugi firmal endal olla ühtegi veovahendit. Ekspediitorid suhtlevad klientidega, pakkudes neile sobivaimat transpordilahendust kauba kohaletoimetamiseks. Kaupade liikumist ainult arvutiekraanil nähes võib ekspediitorfirma liigutada aastas tuhandeid tonne kaupu.. Firma logistiku ülesanne on organiseerida kauba õigeaegne ning kadudeta kohaletoimetamine. Tellitud kaup peab jõudma ettenähtud ajal õiges koguses õigesse mahalaadimiskohta.

Vedajad on transpordiettevõtted kes omavad autosid ja kes konkreetselt kauba punktist A punkti B toimetavad. Vedajad omavad rahvusvaheliste vedude litsentsi ning on ERAA (Eesti Autovedajate Assotsiatsioon) liikmed, kus veofirma saab rahvusvaheliseks transpordiks vajalikud paberid nagu TIR Carnet vihikud, teeload, CEMT load jne.

Transpordis on kasutusel palju erinevaid veokeid ja haagiste tüüpe, alljärgnevalt on kirjeldatud enamlevinud tüübid ja nende mahutavus.

Sadulveok poolhaagisega:

Sadulveokid poolhaagisega on täismassiga 40 tonni ning võivad vedada haagises kuni 24 tonni kaupa.Haagis mahutab 33 euroalust või 26 FIN alust. Mahutavus 85 m³.

Poolhaagise sisemõõdud on 13,6 x 2,45 x 2.7m

Sobib eelkõige aluse kaupade veoks.

Täis- ja kesktelikhaagisega veokid:

Kui poolhaagisesse mahub tavaliselt 33-34 EUR alust ja 85 cbm kaupa, siis pealeehitatud furgooni ja haagisega autole mahub ca 38 EUR alust ja 112 cbm kaupa. Täishaagis sobib kergete aluste veoks ning on eelistatuim viis nn “mahukaupade” veol, mille alla kvalifitseeruvad padjad, tekid, vill, pehme mööbel jne.

Mahutavus 112 m³.

Täishaagis mahutab 38 euroalust või 30 FIN alust.

Lubatud kandejõud kuni 24000 kg.

​​Haagiste siselaiused on reeglina 2,45m ning -kõrgused 2,9-3,0m.

Konteinertransport

Konteinerites saab kaupu vedada nii maal (maanteel ja raudteel) kui merel. Kui konteineri veoks kasutatakse vähemalt kaht transpordiviisi, nimetatakse seda kombineeritud ehk multimodaalseks transpordiks.

Meretranspordis arvestatakse konteinerite veo hinda ja ruumi TEUdes (20ft container equivalent unit) mis märgib 20-jalase konteineri kohta laevas. 40-jalane konteiner võrdub 2 TEU’ga.

Kaubavahetusel vajalikud erinevad dokumendid on järgmised:

kauba saatja poolt väljastatavad paberid

lähteriigi eksportdokumendid

importdeklaratsioon

CMR – rahvusvaheline saateleht maanteevedudel (international waybill)

Kuivõrd Eesti Vabariik liitus mais 2004 Euroopa Liiduga, kadusid EL piiridelt ka tollikontrollid ning vajadus vormistada EL siseselt nii eksport- kui importdeklaratsioone. Euroopa Liidu sisese transpordi puhul piisab nüüd kui kaubaga on kaasas:

CMR – rahvusvaheline saateleht maanteevedudel.

Pakkeleht ja kaubaarve (ei ole kohustuslikud, kuna võib saata ka elektrooniliselt)

Teatud kaubagrupid (nt. alkohol, ohtlikud veosed jne.) nõuavad lisaks eridokumente.

Kauba saatja poolt väljastatavate paberite hulka kuulub kindlasti arve (invoice), mis on vaja tolliväärtuse määramiseks ja teised kauba kvaliteeti tõendavad dokumendid või eriload.

Lähteriigi eksportdokumendiks on tolli eksport-deklaratsioon, mille väljastab kauba saatja juhul, kui pole transpordifirmaga teisiti kokkulepitud. NB! Kauba saatja poolt vormistatud kauba eksportdeklaratsiooni kolmas leht tuleb kauba saatjale tagastada ning selle alusel saab ta tõendada, et kaup on riigist väljunud ja ta ei pea tasuma käibemaksu.


Kui Sulle on käsiraamatus midagi arusaamatuks jäänud või kui Sul on lisaküsimusi siis võta meiega julgesti ühendust müügiosakonna telefonil 6816020 või e-posti teel info@arcotransport.ee.

Loe lisaks

Kasulik teada