Logistikon ABC

Logistikon ABC on tarkoitettu pieneksi lunttilapuksi aloittelevalle logistikolle. Alta löydätte lyhyen yhteenvedon siitä, miten tavaroita liikutellaan pisteestä A pisteeseen B ja millaisia kuljetusvälineitä siihen käytetään.

Kuljetusyritykset voi karkeasti jakaa kahteen suureen ryhmään: huolintaliikkeet ja kuljetusliikkeet.

Huolintaliike on kuljetusta järjestävä yritys, jossa pääsääntöisesti työskentelee runsaasti kuljetusten parissa toimivia henkilöitä eli huolitsijoita. Tällöin ei yrityksellä itsellään välttämättä ei ainuttakaan kuljetusvälinettä. Huolitsijat ovat yhteydessä asiakkaisiin ja tarjoavat näille tavaran perille toimittamiseen sopivinta kuljetusratkaisua. Tavaran liikkumisen vain tietokoneen näytöstä näkemällä voi huolintaliike liikuttaa vuodessa tuhansia tonneja tavaraa. Yrityksen logistiikkatehtävä on järjestää tavaran oikea-aikainen ja hävikitön perille toimittaminen. Tilatun tavaran tulee saapua määrättynä aikana oikeassa määrässä oikeaan purkupaikkaan.

Kuljetusliikkeet (kuljettajat) ovat kuljetusyrityksiä, joilla on autoja ja jotka todellisuudessa toimittavat tavaraa pisteestä A pisteeseen B. Kuljettajilla on kansainvälisten kuljetusten lisenssi ja ne ovat ERAA:n (Viron autokuljettajien yhdistys) jäseniä, josta kuljetusyritys saa kansainvälisessä kuljetuksessa tarvittavat paperit, kuten TIR Carnet -vihkot, tieluvat, CEMT-luvat jne.

Kuljetuksessa on käytössä paljon erilaisia kuljetusväline- ja perävaunutyyppejä, seuraavassa ovat kuvattuina yleisimmät tyypit ja niiden tilavuudet.

Rekka puoliperävaunun kanssa:

Rekat puoliperävaunun kanssa ovat enimmäispainoltaan 40 tonnia ja voivat kuljettaa perävaunussa enintään 24 tonnia tavaraa. Perävaunuun mahtuu 33 eurolavaa tai 26 FIN-lavaa. Tilavuus 85 m³.


Puoliperävaunun sisämitat ovat 13,6 x 2,45 x 2.7m

Sopii ennen kaikkea lavatavaran kuljettamiseen.

Täys- ja puoliperävaunurekat:

Siinä missä puoliperävaunuun mahtuu tavallisesti 33-34 EUR-lavaa ja 85 cbm tavaraa, niin täysperävaunurekkaan mahtuu n. 38 EUR-lavaa ja 112 cbm tavaraa. Täysperävaunu sopii kevyiden lavojen kuljetukseen ja on suosituin tapa ns. ”tilavuustavaroiden” kuljetuksessa, joihin kuuluvat tyynyt, peitteet, villa, pehmeät kalusteet jne.

Tilavuus 112 m³.

Täysperävaunuun mahtuu 38 eurolavaa tai 30 FIN-lavaa.

Sallittu kantavuus enintään 24.000 kg.


​​Perävaunujen sisäleveydet ovat pääsääntöisesti 2,45 m ja sisäkorkeudet 2,9 – 3,0 m.

Konttikuljetus

Konteissa tavaraa voi kuljettaa sekä maalla (maantiellä ja rautatiellä) että merellä. Mikäli kontin kuljettamiseen käytetään vähintään kahta kuljetustapaa, sitä kutsutaan yhdistelmä- eli multimodaaliseksi kuljetukseksi.

Merikuljetuksessa konttien kuljetuksen hinta ja tila lasketaan TEU-yksikköinä (20ft container equivalent unit), joka tarkoittaa 20 jalan kontin paikkaa laivassa. 40 jalan kontti vastaa 2 TEU:ta.

Erilaiset kauppavaihdossa tarvittavat asiakirjat ovat seuraavat:

tavaran lähettäjän toimittavat paperit

lähtömaan vientiasiakirjat

tuonti-ilmoitus

CMR – kansainvälinen autorahtikirja (international waybill)

Koska Viron tasavalta liittyi toukokuussa 2004 Euroopan unioniin, EU:n rajoilta katosivat tullitarkastukset ja tarve laatia EU:n sisällä sekä vienti- että tuonti-ilmoituksia. Euroopan unionin sisäisen kuljetuksen osalta riittää nykyisin, että tavaran mukana on:

CMR – kansainvälinen autorahtikirja.

Pakkausluettelo ja tavaran lasku (eivät ole pakollisia, koska voi lähettää myös sähköisesti)

Tietyt tavararyhmät (esim. alkoholi, vaaralliset kuljetukset jne.) vaativat lisäksi erikoisasiakirjoja.

Tavaran lähettäjän toimittamiin papereihin kuuluvat ehdottomasti lasku (invoice), jota tarvitaan tullausarvon määrittämiseen, ja muut tavaran laadun todistavat asiakirjat tai erikoisluvat..

Lähtömaan vientiasiakirjana on tullin vienti-ilmoitus, jonka tavaran lähettäjä toimittaa, mikäli kuljetusliikkeen kanssa ei ole toisin sovittu. HUOM! Tavaran lähettäjän laatiman tavaran vienti-ilmoituksen kolmas sivu tulee palauttaa tavaran lähettäjälle ja sen perusteella voi todistaa, että tavara on poistunut maasta ja arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa.


Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, ota meihin rohkeasti yhteyttä puhelinnumerolla + 372 6816000 tai sähköpostitse osoitteella info@arcotransport.ee.

Lue lisää

Hyödyllistä