Mis on multimodaalne transport?

Mis on multimodaalne transport?

Kui konteineri veoks kasutatakse vähemalt kaht transpordiviisi, nimetatakse seda ehk multimodaalseks transpordiks. Vedu teostatakse ühe lepingu alusel kasutades vähemalt kahte erinevat transpordiviisi – maanteetransport, meretransport, raudteetransport või õhutransport.

Multimodaalse transpordi näited ja eelised.

​​Näiteks laaditakse kaup Prantsusmaal konteinerisse (kasutame 45’ HCPW konteinereid*), mis omakorda veetakse autoga Belgia sadamasse, kust laev selle otse Eestisse toob ning siinne veok kliendini toimetab. Niisugune vedu on keskkonnasõbralikum kui maanteetransport, tarneaeg on sageli kiirem, vedu on tihti soodsam ning ka turvalisem. Ka on multimodaalse transpordi kasutamise eeliseks konteinerite parem kättesaadavus Euroopa eri paikades, kuna see ei sõltu niivõrd autode kohalolust soovitava laadimiskoha piirkonnas.
* See, kui palju kaupa mahub konteinerisse, oleneb konteineri suurusest. Kõige levinumad on 20 (20’ DC) ja 40 (40’ DC) jala pikkused konteinerid. Et vastu tulla erinevatele nõudmistele kauba transpordil, on kasutusel ka eelnimetatuist suurema kubatuuriga konteinerid (40’HC), mille kõrgus on jala võrra kõrgem, ning ka laiemad konteinerid (40’ PW; 45’HCPW) mis mahutavad kõrvuti standardsed (EUR, FIN) alused. Olenevalt konteineri tootjast võivad konteineri sisemõõdud pisut erineda.


*Multimodaalse transpordi suurimaks eeliseks on võimalus tarnida kaupa kohtadest või kohtadesse, mis asuvad lähte- või sihtriigist väga kaugel või on raskesti ligipääsetavates kohtades.

*Multimodaalne transport näeb ka ette kombineeritud transpordi kasutamist ehk haagiste vedu laevas, mis on kiire ja turvaline. Teatavasti loksub ja väriseb reka maanteel üsna korralikult. Läbides Sinu kaubaga näiteks 3000 kilomeetrit Itaaliast Eestisse, võib transporditav kaup viga saada. Kombineeritud transpordi vahelüliks (loe: Poola teede vältimiseks) kasutab ekspediitorfirma laevanduse teenuseid. Näiteks saadetakse poolhaagis Saksamaalt laevaga otse Tallinnasse.

*Multimodaalse transpordi fookuses on jooksvate kulude minimaliseerimine,  infrastruktuuri ja transpordivahendite tõhusaim kasutamine, mis vähendab ka märkimisväärset ökoloogilist jalajälge.


*Multimodaalne transport on majanduslikult ja ajaliselt efektiivseim viis kaubatarneks.


Loe lisaks

Kasulik teada
Kasulik teada